บุคลากรทางการศึกษา


นายปัญญา   กองแก้ว

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ


นางสาวนราทิพย์  ถิ่นอำนาจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสำราญ   เคนทวาย

นักการฯ


นายวันดี   นนทะพา

นักการฯ


Facebook Comments