เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี

แหล่งศึกษาประชาสามัคคี ศักดิ์ศรีหนึ่งในสยามเด่นนามศึกษาฯ รักเกียรติวินัยใฝ่รู้วิชา มุ่งมั่นพัฒนาชาติลำเนาเยาวชน พวกเราศึกษาประชาสามัคคี เหมือนน้องพี่ศิษย์เก่าใหม่สมัครสมาน เพื่อชุมชนเพื่อชาติที่เราต้องการ ร่วมประสานสายสัมพันธ์สร้างความดี เทาเหลือง เรืองพลิ้วปลิวสง่า การกีฬากล้าแกร่งแข่งศักดิ์ศรี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย น้ำใจสามัคคี ทุกคนมีมิตรไมตรีเชื่อมั่นศรัทธา แสงเทียนบัวรองเฟืองทองนั่น สัญลักษณ์ชาวเราเหลืองเทาศึกษาฯ รักเคารพสถาบันกตัญญุตา เทิดนามศึกษาประชาสามัคคี

 

https://drive.google.com/file/d/0Bz4NZeEWwv0CdkV6eFY4cWNYNlE/view?usp=sharing

 

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนศึกษาประชาสามัคคีแหล่งศึกษาประชาสามัคคีศักดิ์ศรีหนึ่งในสยามเด่นนามศึกษาฯรักเกียรติวินัยใฝ่รู้ว…

โพสต์โดย โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี บน 16 กรกฎาคม 2015

Facebook Comments