ในหลวงด้านงานช่าง

นายช่างของแผ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นดั่ง นายช่างของแผ่นดิน ทรงโปรดงานด้านการช่างพิเศษ ตั้งแต่ในสมัยทรงพระเยาว์ทรงนำสิ่งของที่เหลือใช้ภายในพระตำหนักที่ประทับเท่าที่จะหาได้ เช่น ไม้แขวนเสื้อมาสร้างรถไฟฟ้าแล่น มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับทำให้รถไฟแล่นก็ทรงประดิษฐ์เอง โดยเอาลวดทองแดงมาพันเข้าเป็นแกนกลางของเครื่องมอเตอร์ ในพระตำหนักจะเต็มไปด้วยเครื่องมือช่างไม้ เครื่องช่างกล และสิ่งของที่ทรงสนพระทัย ทรงเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นชั้นเลิศ เห็นได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ หรือมีพระราชดำริให้จัดทำขึ้น

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงฉายแววแห่งพระปรีชาสามารถในเทคโนโลยีด้านช่างกล ตั้งแต่ทรงพระเยาว์วัยโดยทรงสามารถแก้ไขจักรเย็บผ้าที่ชำรุดของพระพี่เลี้ยงให้กลับใช้การได้ดังเดิม


รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.builk.com/th/king-9/

Facebook Comments